Velkommen:

Nr. Jernløse Vandværk, a.m.b.a., er et ­­­­andelsejet vandværk med ca. 331 medlemmer/forbrugere

Vi ejer i fællesskab vandværket og forsyningsnettet frem til din vandmåler, og du er derfor medejer af vandværket.


Alle vandværker er underlagt Levnedsmiddel-styrelsens kontrol, idet vi er forpligtet til, at det vand vi leverer til forbrugerne, overholder myndighedernes krav.


Du kan altid se sidste analyserapport på vores hjemmeside under fanen "Vand"


På vores hjemmeside vil i kunne finde oplysninger om f.eks. nuværende  bestyrelse, vedtægter mm.


Følg dit vandforbrug og blive advaret om lækager

Vi er fortsat igang med udskiftning til nye elektroniske målere.

Find vejledning til oprettelse af Eye-On-Water og læs mere her.


Persondata: Se her hvordan vi opbevarer og behandler dine persondata

Driftsstatus:


Intet at bemærke.


Ordinær generalforsamling

Nr. Jernløse Vandværk Afholder ordinær generalforsamling
Mandag d. 18. marts 2024 kl. 19.00 i Vommevad Forsamlingshus.


Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
5. Valg al bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter


Tilmelding til efterfølgende smørrebrød: info@nr-jernloesevandvaerk.dk.


Referat fra seneste generalforsamling i 2023 kan hentes her.