Velkommen:

Nr. Jernløse Vandværk, a.m.b.a., er et ­­­­andelsejet vandværk med ca. 331 medlemmer/forbrugere

Vi ejer i fællesskab vandværket og forsyningsnettet frem til din vandmåler, og du er derfor medejer af vandværket.


Alle vandværker er underlagt Levnedsmiddel-styrelsens kontrol, idet vi er forpligtet til, at det vand vi leverer til forbrugerne, overholder myndighedernes krav.


Du kan altid se sidste analyserapport på vores hjemmeside under fanen "Vand"


På vores hjemmeside vil i kunne finde oplysninger om f.eks. nuværende  bestyrelse, vedtægter mm.


Driftsstatus:


Intet at bemærke

Nyheder:

Vi er fortsat igang med udskiftning til nye elektroniske målere.

Find vejledning til oprettelse af Eye-On-Water og læs mere her